Prefata

NU LIPSEŞTE NIMIC!

În seria de reconsiderări a clubului din str. Dr. Staicovici, cum ne place nouă, cronicarilor, să numim F.C. Naţionalul, se înscrie şi apariţia acestei lucrări monumentale – termenul nu este deloc exagerat – povestea adevărată şi completă a „bleu-albaştrilor”. Nu este nici prima, nici ultima apariţie a genului. Dar nici acum, când redactez aceste puţine rânduri, prea puţine, şi necuprinzătoare, în adevăr, faţă de munca ce se ascunde în sutele de pagini ce urmează, nu mi-am revenit după surpriza plăcută pe care am avut-o parcurgând sumarul şi – mai departe – cele 50 de capitole şi cronici ale „Jumătăţii de secol în Parcul cu Platani”. Fiindcă nu mi-a mai fost dat să am în faţa ochilor o altă întreprindere de o asemenea soliditate a construcţiei, perfecta arhitectură a documentaţiei împletindu-se cu momentele de viaţă clocotitoare, de bucurie şi durere, de decepţie şi speranţă.
Cred că această lucrare este o meşteşugită simbioză între rigiditatea, precizia şi absolut ireproşabila parte documentară şi zugrăvirea sentimentală, aş zice chiar pasională, a unor momente cruciale – altele dureroase, altele pline de umor – din viaţa zbuciumată a team-ului „bancarilor” în aceşti 50 de ani. Clubul din Cotroceni aştepta o asemenea lucrare. În primul rând pentru că s-a întreprins prea puţin, dureros de puţin, pentru a se înfăţişa trăirea sa; apoi, tocmai pentru reparaţiile morale pe care, atât cât le poate da, le oferă volumul de faţă.
Salutăm cu preţuire munca, eforturile, strădaniile, o veritabilă încăpăţânare, o îndărătnicie chiar spre a ajunge la cea mai îndepărtată şi mai ascunsă dată documentară, toate risipite generos de autor.
Îi adresăm domnului Valentin Căltuţ felicitările noastre şi asigurarea că adevăraţii oameni de fotbal vor şti să cântărească şi să se bucure de ceea ce dânsul a plămădit.

Eftimie Ionescu

NOTĂ: Prefaţa de mai sus a fost redactată de regretatul publicist Eftimie Ionescu în anul 1996, la prima variantă a lucrării de faţă, intitulată „O jumătate de secol în Parcul cu Platani”.

 

Preț și achiziție

Reclame